Psychologische therapie in allerlei vormen

Psychologie is een discipline die zich richt op het innerlijke leven en het gedrag van de mens. Er is een groot aantal manieren om hier onderzoek naar te doen. Vanuit onderzoek naar de menselijke psyche en gesteldheid, zijn therapieën opgesteld om mensen met klachten te kunnen helpen.

Creatieve therapie

Bij creatieve therapie zijn verschillende vormen te onderscheiden, zoals muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, tuintherapie en danstherapie. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de voorkeur van de patiënt. Door het inzetten van creatieve therapie wordt de dans, muziek of drama gebruikt als medium om de klachten aan te pakken.

Gedragstherapie

In de gedragstherapie staan het menselijk gedrag en omgevingsfactoren met elkaar in verband. Gedrag wordt gezien als iets wat iedereen is aangeleerd om te gebruiken in de omgang met situaties. Patiënten die klachten ervaren in de psyche, hebben te maken met gedrag wat niet nuttig is in de omgeving. Een oplossing die gedragstherapie biedt, is het aanleren van nieuwe gedragingen. Hierdoor kunnen probleemsituaties op een andere manier opgelost worden, die minder of geen klachten meer oplevert.

Lichttherapie

Bij lichttherapie wordt de patiënt blootgesteld aan zeer fel licht. Dit licht is een stuk feller dan het licht wat in huizen wordt gebruikt, maar minder fel dan zonlicht op een zonnige dag. De invloed van het licht op de gesteldheid van de mens is niet over het hoofd te zien. Iedere persoon merkt het effect wat de seizoenswisselingen op ons heeft, met name het teruglopen van het aantal uren zon van de zomer naar de winter toe. Dit kan klachten veroorzaken in het eetpatroon en het slaappatroon.

Lichttherapie wordt met name ingezet in de wintermaanden, waarin er minder daglicht is per dag. Door het ontbreken van daglicht kunnen mensen depressieve klachten gaan ontwikkelen. Toediening van het felle licht zorgt ervoor dat het dag- en nachtritme weer in balans komt. Dankzij deze verbetering in de balans, wordt de winterdip teruggebracht.

Lichttherapie kan toegepast worden in een speciale ruimte, maar het is ook mogelijk om zelf een lichttherapie apparaat aan te schaffen. De behandeling is niet alleen effectief bij een winterdepressie, maar voor iedereen met een dip of depressie een oplossing bieden. Door zelf een apparaat aan te schaffen, is het eenvoudig om de therapie toe te passen. Aangezien lichttherapie niet verslavend werkt, kan het zo vaak gebruikt worden als gewenst.

Wenn Dunkelheit krank macht - Lichttherapie fŸr zu Hause

Reacties zijn gesloten.